Avís legal

En aquest Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://www.zunder.com/ (en endavant, el Lloc Web), que GRUPO EASYCHARGER SA posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL TITULAR RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Nom del titular: GRUPO EASYCHARGER SA

Domicili social: Carrer Bisbe Nicolás castellans 1 Ent. C Esq. 34001 Palència, Palència

CIF: A34277434

Telèfon de contacte 979300500

Correu electrònic: privacidad@zunder.com

GRUPO EASYCHARGER SA és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSI-CE).

2.- OBJECTE

El Lloc Web facilita als usuaris l’accés a informació i serveis prestats per GRUPO EASYCHARGER SA a aquelles persones o organitzacions interessades.

L’accés i l’ús del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, «l’Usuari») i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I ÚS DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i l’ús del web. L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i ús del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanarà a un menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si sou menor de catorze anys i heu accedit a aquest lloc web sense avisar els vostres pares, no us heu de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuaris heu de saber que els vostres drets estan garantits.

4.- CONTINGUT DEL WEB

L’idioma utilitzat pel titular al web serà el castellà. GRUPO EASYCHARGER SA no es fa responsable de la no comprensió o entesa de l’idioma del web per l’usuari, ni de les conseqüències que se’n desprenguin.

GRUPO EASYCHARGER SA podrà modificar el contingut sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins del web, així com la manera com s’hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús del contingut del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de GRUPO EASYCHARGER SA, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra.

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a GRUPO EASYCHARGER SA, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb l’establert a les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. GRUPO EASYCHARGER SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Tampoc no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.

– Un mal funcionament del navegador.

– L’ús de versions no actualitzades.

GRUPO EASYCHARGER SA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Tampoc no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

GRUPO EASYCHARGER SA no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA DE «COOKIES»

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per l’establert a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà als logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i és necessari que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin fer. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i qualssevol altres elements del lloc web són propietat de GRUPO EASYCHARGER SA, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del mateix i de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a GRUPO EASYCHARGER SA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, per la qual cosa cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit del primer.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. GRUPO EASYCHARGER SA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, GRUPO EASYCHARGER SA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Palència.