Ètica i transparència

Codi de conducta
Canal de denúncies
Sostenibilitat
Col·laboradors

Codi de conducta

Zunder està totalment compromesa amb el compliment de la legalitat i amb els principis ètics en les relacions amb els seus clients, empleats i altres grups d'interès.

Així, a efectes d'assolir aquest ple compliment, el Consell d'administració ha aprovat el Codi de Conducta de Zunder.


Descarrega el Codi de conducta

Aquest Codi de Conducta estableix els principis ètics, de transparència i actuació amb els quals el Grup es compromet en el desenvolupament de totes les seves activitats empresarials i que han de respectar tots els membres que integren l'organització. Així mateix, pretén determinar els valors i les bones pràctiques que han de regir la conducta empresarial en el seu conjunt, i igualment la conducta de tots aquells tercers vinculats a Zunder de manera directa i indirecta, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions professionals.

Alhora, el Codi de Conducta mostra l'inequívoc compromís de Zunder amb la legalitat vigent i la manera d'actuar exemplar dels seus professionals, i no tolera cap conducta que resulti contrària a la normativa que sigui aplicable en cada cas.

Canal de denúncies

Aquest canal de denúncies és un canal confidencial i transparent per posar en coneixement de Zunder qualsevol dubte, consulta o conducta que pugui implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta de Zunder.

La gestió del canal de denúncies correspon al responsable de Govern Corporatiu i al director de Recursos Humans. En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, la defensa i la presumpció d'innocència de les persones investigades. Addicionalment, aquesta actuació pot ser anònima, no obstant això, per a possibles comunicacions en relació amb la tramitació i la resolució de la comunicació caldria incloure, almenys, un correu electrònic.

Recomanem que indiqueu les vostres dades d'identificació en la comunicació, però si ho considereu oportú, podeu realitzar la comunicació de forma anònima.

Per fer seguiment de les vostres notificacions, haureu d'accedir a través de l'apartat bústia de comunicació que es troba disponible en aquesta mateixa pàgina.

Us informem que en cas de facilitar alguna dada de caràcter personal a través d'aquest canal, aquestes seran tractades per l'entitat, tal com es descriu a la nostra Política de Privacitat. Aquesta entitat actuarà com a responsable del tractament amb la finalitat de detectar, gestionar i investigar fraus i irregularitats.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, limitar i oposar-vos al tractament, així com a la portabilitat de les vostres dades, tal com es descriu a la nostra Política de privacitat, on trobareu informació addicional i detallada sobre la protecció de dades.

Posar una denúncia

  Treballeu a l'organització?*

  Informació de contacte

  Podeu escollir enviar la comunicació anònimament, però us aconsellem que indiqueu el vostre nom i detalls de contacte en els següents camps.

  Les dades personals recollides a través d'aquest formulari seran tractades per ZUNDER (Grup Easycharger, SA) amb domicili a Avinguda Bisbe Nicolás Castellanos 1 entreplanta C, 34001 Palència, amb base a la vostra consulta i per tal de facilitar-vos una resposta. Si voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament o els que us reconegui la normativa en cada moment, podeu sol·licitar-ho al Responsable del tractament a privacidad@zunder.com. Trobareu informació completa sobre el tractament de les dades a la política de privacitat adjunta.

  Sostenibilitat

  A Zunder estem fermament compromesos amb la millora contínua de la societat en què operem i creem valor a través de la nostra operativa. És per això que subscrivim els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides recolzats en aquests quatre pilars:

  • El respecte pels drets humans assegurant-se del suport en el seu àmbit d'influència
  • Els drets laborables de donar suport a la llibertat d'afiliació i negociació col·lectiva, l'eliminació del treball forçós, l'erradicació del treball infantil i la lluita contra les pràctiques de discriminació als llocs de treball.
  • El respecte al medi ambient, mantenint un enfocament preventiu, fomentant les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental més gran i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
  • La lluita contra la corrupció, incloent-hi l’extorsió i el suborn.
  • En el marc d’aquest compromís, reportem de manera anual la Comunicació de Progrés, on reportem el nostre acompliment i compromisos adquirits en línia amb els Deu principis.


  El nostre compromís


  Els Deu principis

  Col·laboradors

  En línia amb la nostra ètica corporativa i la conducta responsable que forma part de la cultura de Zunder, hem desenvolupat un codi de conducta de col·laboradors. Aquest codi vetlla perquè qualsevol tercer que subministri béns o presti serveis estigui qualificat d’acord amb els estàndards de drets humans; de lluita contra el suborn i la corrupció; de salut i seguretat i de medi ambient de la nostra empresa.

  Descarrega el Codi de conducta dels col·laboradors