El temps que tardi el vehicle elèctric a carregar-se depèn principalment de 3 factors:

  • Capacitat de bateria del vehicle
  • Potència subministrada pel carregador
  • Energia que és capaç d’acceptar el vehicle elèctric

Un factor a tenir molt en compte és que la majoria de vehicles elèctrics suporten altes potències de càrrega fins a arribar al 80% de la seva capacitat. Després, la potència decau per conservar la salut de la bateria. Això suposa que si volem carregar el vehicle al màxim, el temps d’espera s’allargarà bastant.

Una forma aproximada de calcular el temps que trigarà el vehicle a carregar-se, és dividint la capacitat de la bateria entre la potència de càrrega.

No obstant això, els vehicles solen mostrar a la pantalla interior el temps estimat d’espera fins a arribar al percentatge de càrrega que volem.